REVIZE ELEKROINSTALACÍ

Revize elektroinstalace, jinak také nazývána revize elektro se provádí dle norem ČSN 33 2000-6 a zahrnuje veškeré revize elektroinstalace obecně od měření el. energie přes jistící a ochranné prvky v rozvaděčích až po koncové obvody jako jsou zásuvky, osvětlení, pevně připojené spotřebiče.

Tato revize elektro neřeší elektrické spotřebiče připojené vidlicí do zásuvky ani hromosvody.

Revize elektrických zařízení musí být provedena také po úpravě elektroinstalace.

Revize koupelen se provádí dle normy ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Tato část normy se zabývá elektrickým zařízením v prostorech obsahujících upevněnou vanu či sprchu.

Provedení elektrického zařízení v umývacím prostoru musí vyhovovat ČSN 33 2130 ed.2 čl.7.8

Jednoduché určení možnosti instalace elektrických zařízení v koupelnách a jejich minimální IP.