TERMÍNY REVIZÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRICKÉ A STATICKÉ ELEKTŘINY

Druh objektu

Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000–3

Revizní lhůty v rocích

objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti

C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2

2

ostatní

všechny kromě BE2, BE3, CA2

5