TERMÍNY REVIZÍ PODLE PROSTORU

Umístění elektrického zařízení
Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000–3
Revizní lhůty v rocích

zděné, obytné a kancelářské budovy

BD1

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení

BA2, BD4

3

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)

BD3, BD4

2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti

C2, C3 CA2

2

pojízdné a převozné prostředky

1

prozatimní zařízení staveniště

0,5