TERMÍNY REVIZÍ PODLE PROSTŘEDÍ

Druh prostředí (ČSN 33 0300)

Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000–3

Revizní lhůty v rocích

základní, normální

AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní

5

venkovní, pod přístřeškem

AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace

4

studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůd­ci

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2

3

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu

AG2, AG3, BE2, BE3

2

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1