TERMÍNY REVIZÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Skupina elektrických spotřebičů

Spotřebiče držené v ruce

Přenosné spotřebiče

Nepřenosné a připevněné spotřebiče

kontrola

revize

kontrola

revize

kontrola

revize

A

vždy před jejich vydáním uživateli

B

před použitím

I 3 měs.,II a III 6 měs.

před použitím

1× za 6 měsíců

před použitím

1× za 6 měsíců

C

před použitím

I 6 měs.,II a III 12 měs.

před použitím

1× za 24 měsíců

před použitím

dle ČSN 33 1500

D

1× za měsíc

I 12 měs.,II a III 12 měs.

před použitím

1× za 24 měsíců

před použitím

dle ČSN 33 1500

E

1× za měsíc

I 12 měs.,II a III 12 měs.

před použitím

1× za 36 měsíců

před použitím

dle ČSN 33 1500


Vysvětlivky:

A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích, atp.)
C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atp.)
E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

spotřebič držený v ruce – přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče

přenosný spotřebič – spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg

nepřenosný spotřebič – spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn

připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě